طریقه ساخت افکت متن الهام گرفته شده از Spiderman در فتوشاپ

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چگونه یک افکت متن به سبک Spiderman با استفاده از Pattern و Layer Style خلق کنید.

چیزهای مورد نیاز آموزش

ملزومات زیر در طول این آموزش استفاده خواهند شد:

فونت Aero MAtics را از اینجا دانلود کنید.

پشت زمینه Dark Wall را از اینجا دانلود کنید.

پترن Spidy را از اینجا دانلود کنید.

قبل از اینکه ساخت افکت Spiderman را شروع کنیم، ملزومات بالا را دانلود و در فتوشاپ خود نصب کنید.

ساخت پشت زمینه

من به شما نشان خواهم داد که چطور پشت زمینه نهایی را برای تصویرتان ایجاد کنید ، اما اگر دوست دارید که از پشت زمینه دلخواه خودتان استفاده نمائید، بنابراین این قسمت را بطور کل رها کرده و به قسمت بعد آموزش بروید.

۱- قدم اول

با یک سند جدید با سایز ۵۰۰×۸۵۰ px و رزولوشن ۷۲ pixels/inch و با پشت زمینه سفید شروع کنید.

۲- قدم دوم

روی لایه Background در پالت لایه ها دوبار کلیک کنید تا این لایه از حالت قفل خارج شود. حالا روی این لایه آنلاک شده کلیک راست کنید و گزینه Blending Options را برگزینید. راه دیگر برای باز کردن این گزینه این است که لایه را انتخاب سپس به منوی Layer رفته Layer Style را انتخاب و روی گزینه Blending Options کلیک کنید.

سپس Gradiant Overlay را با تنظیمات زیر ایجاد نمائید:

Blending Mode را روی Linear Burn تنظیم کنید

Opacity را روی ۲۰% تنظیم کنید

روی قسمت Gradient کلیک کنید تا با استفاده از رنگ سفید در قسمت چپ و رنگ سیاه در سمت راست ، gradient مورد نظر خود را بسازیم

Style را روی Radial تنظیم کنید

Angle را روی صفر درجه بگذارید

قسمت Dither را تیک دار نمائید.

۳- قدم سوم

یک Pattern Overlay با تنظیمات زیر اضافه نمائید:

روی باکس Pattern کلیک کنید و Dark Wall pattern را انتخاب کنید.

Opacity را روی عدد ۱۰۰% تنظیم کنید

Scale را روی عدد ۱۰۰% تنظیم کنید

این مراحل یک تصویر با بافت تیره ، مانند تصویر زیر برای ما ایجاد خواهد کرد.

ساخت افکت متن Spiderman

این افکت متن از یک لایه ساخته شده است، بنابراین شما می توانید آنرا به عنوان یک Style جدید در پالت Style های خود ذخیره کنید تا بتوانید برای کارهای آینده از آن استفاده کنید.

۱- قدم اول

ابزار Type Tool را بردارید و فونت Aero Matics را انتخاب کنید. Font Style را روی Bold Italic و Font Size را حدوداً ۲۰۰ pt قرار دهید. کلمه “SPIDER” را با حروف بزرگ بنویسید.

۲- قدم دوم

در قسمت پالت لایه ها ، لایه متن خود را انتخاب کرده و کلیک راست کنید و گزینه Blending Options را از منو انتخاب نمائید.

قسمت Pattern Overlay را با تنظیمات زیر مقداردهی نمائید:

در باکس Pattern کلیک کنید و Spidy pattern را انتخاب کنید

Scale را روی عدد ۲۵% تنظیم کنید

این قسمت پترن اصلی قرمز رنگ افکت ما را ایجاد خواهد کرد.

۳- قدم سوم

گزینه Gradient Overlay را با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode را روی Multiply قرار دهید

Opacity را به ۱۴% کاهش دهید

روی باکس Gradient کلیک کنید و در سمت چپ رنگ سیاه و در سمت راست رنگ سفید را قرار دهید.

از لیست Style گزینه Linear را برگزینید.

Angle را روی عدد ۹۰- تنظیم نمائید

گزینه ی Dither را تیک دار کنید

۴- قدم چهارم

یک Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه نمائید:

Blend Mode را روی Multiply بگذارید

روی باکس Color کلیک کنید و با کد رنگ e10505 # مقدار دهی نمائید

Opacity را روی عدد ۱۰۰% تنظیم کنید

هر دو گزینه ی Color و Gradient Overlay بافت اصلی را کمی تیره خواهند کرد

۵- قدم پنجم

یک Satin با تنظیمات زیر به پروژه اضافه نمائید:

Blend Mode را روی (Linear Dodge (Add تنظیم و روی باکس رنگ کلیک کنید و کد رنگ ffeb0d # را وارد نمائید.

Opacity را روی عدد ۱۰۰% تنظیم نمائید.

Angle را روی عدد صفر قرار دهید.

Distance را روی عدد ۴ پیکسل تنظیم کنید.

گزینه Invert را اگر تیک دار است، تیک آنرا بردارید.

گزینه ی Satin یک درخشش زرد و نارنجی به داخل بافت Spiderman اضافه می نماید.

۶- قدم ششم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه نمائید:

Blend Mode را روی Normal تنظیم کنید.

Opacity را با عدد ۱۰۰% مقدار دهی کنید.

Technique را روی گزینه ی Precise تنظیم نمائید.

Spread را روی عدد صفر قرار دهید.

Size را با عدد ۸ پیکسل مقدار دهی کنید.

Range را با ۵۵% مقداردهی کنید.

Jitter را روی عدد صفر بگذارید.

همانطور که در تصویر زیر می بینید گزینه Radio Button را که کنار Gradient است را فعال کنید سپس قصد داریم این گردینت را سفارشی کنیم.

اولین گردینت را با کد رنگ ۱۱۱۱۱۱ # و Location را روی ۲۱% تنظیم کنید.

دومین گردینت را با کد رنگ ۱۷۷ece # و Location را روی ۴۸% تنظیم کنید.

سومین گردینت را با کد رنگ ۹adaff # و Location را روی ۷۳% تنظیم کنید.

این عملیات یک Gradient آبی، با مرکزآبی تیره به اطراف متن اضافه خواهد کرد.

۷- قدم هفتم

یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode را با گزینه ی Linear Burn و کد رنگ ۰۱۰۱۰۱ # مقداردهی کنید.

Opacity را به ۳۰% کاهش دهید.

قبل از اینکه Angle را روی عدد ۹۰- تنظیم کنید ، مطمئن شوید که تیک گزینه ی Use Global Light برداشته شده باشد.

Distance را روی عدد ۶ پیکسل تنظیم کنید

Choke را با عدد صفر مقداردهی کنید.

Size را روی عدد صفر قرار دهید.

Inner Shadow یک حس سه بعدی بودن را به استایل ما اضافه می کند.

۸- قدم هشتم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode را روی Screen تنظیم کنید.

Opacity را به عدد ۷۱% کاهش دهید.

باکس Color را انتخاب وکد رنگ ffeb0d # را وارد کنید.

Technique را با Softer مقدار دهی کنید.

در قسمت Source گزینه ی Edge را فعال نمائید.

Choke را با عدد صفر مقداردهی کنید.

Size را روی عدد ۵ پیکسل بگذارید.

Inner glow یک Stroke زرد نازک به اطراف بافت ما اضافه می کند.

۹- قدم نهم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Size را روی عدد ۲ پیکسل بگذارید.

Position را روی Outside قرار دهید.

Blend Mode را با گزینه ی Normal مقداردهی کنید.

Opacity را روی عدد ۱۰۰% قرار دهید.

Fill Type را روی Gradient قرار دهید.

Style را روی Linear قرار دهید.

Angle را با عدد ۹۰ مقدار دهی کنید.

گزینه ی Dither را تیک دار نمائید.

۵ تا دستگیره رنگ برای Gradient اضافه کنید و مقادیر زیر را طبق دستور وارد کنید:

اولین Gradient با کد رنگ ۰۰۳۶۶۹ # و Location را با عدد ۱۲% مقدار دهی کنید.

دومین Gradient با کد رنگ bcebff # و Location را با عدد ۲۲% مقدار دهی کنید.

سومین Gradient با کد رنگ ۰۰۳۶۶۹ # و Location را با عدد ۵۲% مقدار دهی کنید.

چهارمین Gradient با کد رنگ bcebff # و Location را با عدد ۸۳% مقدار دهی کنید.

پنجمین Gradient با کد رنگ ۰۰۳۶۶۹ # و Location را با عدد ۹۶% مقدار دهی کنید.

این Stroke خط های درخشنده آبی کوچکی به اطراف متن اضافه خواهد کرد.

۱۰- قدم دهم

یک Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Style را روی Inner Bevel بگذارید.

Technique را روی گزینه ی Smooth قرار دهید.

Depth را با عدد ۱۰۰% مقدار دهی کنید.

در قسمت Direction گزینه ی Up را فعال نمائید.

Size را با عدد ۱۸ پیکسل مقدار دهی نمائید.

قبل از اینکه Angle را با مقدار ۱۱۰ و Altitue را با عدد ۳۰ مقدار دهی کنید ، گزینه ی Use Global Light را غیر فعال کنید.(تیک را بردارید).

Highlight Mode را با گزینه ی (Linear Dodge (Add وبا کد رنگ ffc000 # و Opacity را با ۲۶% مقدار دهی کنید.

Shadow Mode را روی Linear Burn تنظیم کنید و کد رنگ را ۰a2a40 # و مقدار Opacity را با عدد ۲۰% پر کنید.

۱۱- قدم یازدهم

یک Texture با تنظیمات زیر اضافه نمائید:

روی باکس Pattern کلیک کنید و پترن Spidy را انتخاب کنید.

Scale را با عدد ۲۵% پر کنید.

Depth را با مقدار ۱۲۰+ پر کنید.

Inner bevel و Texture به پترن قرمز Spiderman عمق بیشتری می دهد.

۱۲- قدم دوازدهم

برای گام آخر ، یک Drop Shadow با تنظیمات زیر ایجاد کنید:

Blend Mode را روی Normal و با کد رنگ ۰۰۱e2d # مقداردهی کنید.

Opacity را روی عدد ۱۰۰% بگذارید.

قبل از اینکه Angle را با عدد ۱۲۰ درجه مقداردهی کنید ، مطمئن شوید که گزینه ی Use Global Light تیک نداشته باشد.

Distance را با عدد ۳ پیکسل پرکنید.

Spread را با عدد ۱۰۰% مقدار دهی کنید.

Size را روی ۱۱ پیکسل قرار دهید.

تبریک ! شما این پروژه را به اتمام رساندید.

در این آموزش شما یاد گرفتید که چطور یک افکت متن الهام گرفته شده از Spiderman را ایجاد کنید.

ما با یک زمینه تیره و یک پترن ، کار را شروع کردیم. سپس یک لایه متن ایجاد کردیم و جلوه های متنوع زیادی را برای ایجاد افکت متن به سبک Spiderman به آن اضافه نمودیم.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید ، و اگر این افکت را دوست داشتید ، فراموش نکنید که آنرا در پالت Style تان ذخیره کنید تا بتوانید در پروژه های آینده از این افکت استفاده نمائید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

کانال تلگرام بهزاد دیزاین

به کانال ما بپیوندید

عضو شدن
بستن