طراحی Progress Bar های درخشنده در ایلوستریتور

این مقاله ی آموزشی را دنبال کنید تا به سرعت یاد بگیرید که چطور یک Progress Bar در خشنده در نرم افزار ایلوستریتور طراحی نمائید. در این مقاله ، از ویژگی های پنل Appearance و به علاوه ی ویژگی های گوناگون افکتها مانند Outer Glow, Inner Glow, Feather, Drop Shadow, Gaussian Blur , Radial Blur استفاده خواهیم کرد. خیلی هیجان انگیزه ، پس بیایید شروع کنیم…

قدم اول

یک سند وب در ایلوستریتور باز کنید و با طراحی پس زمینه شروع کنید. ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال نموده و یک مستطیل ۶۰۰ در ۴۰۰ پیکسل رسم کنید. سپس این مستطیل را با یک Radial Gradient ، مانند تصویر نشان داده شده در زیر پر کنید. از پنل Appearance منوی پایین افتادنی را کلیک کنید و گزینه ی Add New Fill را برگزینید. همان gradient قبلی را حفظ کنید و سپس به منوی Effect بروید. حال گزینه ی Artistic را انتخاب و روی Film Grain کلیک کنید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را برای این افکت وارد کرده و روی دکمه ی Ok کلیک نمائید. مقدار Blending Mode را با Multiply و مقدار Opacity را به ۵۰ درصد کاهش دهید.

قدم دوم

حال ابزار Rounded Rectangle را بردارید و روی صفحه ی طراحی کلیک کنید. سپس مقادیر نشان داده شده در تصویر زیر را وارد نمائید. برای رنگ آن نیز از مقادیری که در تصویر نشان داده شده است استفاده کنید. سپس به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب کرده و مقادیر مربوط به افکت Inner Glow را همانند تصویر اعمال نمائید.

قدم سوم

در حالیکه مستطیل هنوز در حالت انتخاب است ، به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب و روی Drop Shadow کلیک نموده ، مقادیر مربوط به این افکت را همانند تصویر اعمال نمائید. با این کار یک هایلایت باریک و نازک در پایین مستطیل بدست خواهید آورد.

برای هایلایت بالای مستطیل نیز ، به منوی Effect بازگشته ، Stylize را انتخاب و روی Drop Shadow کلیک کنید. ممکن است با یک اخطار مواجه شوید که مشکلی ندارد ، ادامه دهید و Add New Effect را برگزیده و تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را اعمال نمائید.

قدم چهارم

ابزار Rounded Rectangle را بردارید و روی صفحه ی طراحی کلیک کنید ، سپس مقادیر موجود در تصویر را برای ابعاد این مستطیل وارد کنید. این مستطیل جدید را با رنگ سیاه پر کنید ، سپس هر دو مستطیل را انتخاب و روی دکمه ی Horizontal Align و Vertical Align از پنل Align کلیک کنید. اگر این پنل را مشاهده نمی کنید به منوی Window رفته روی Align کلیک کنید.

حال ابزار Ellipse (کلید میانبر L) را فعال کرده ویک دایره ی کوچک رسم نمائید. این دایره را با Radial Gradient نشان داده شده در تصویر زیر پر کرده ، سپس آنرا سمت راست مستطیل کوچک قرار دهید. این فقط برای زیبایی کار است.

قدم پنجم

دوباره ابزار Rounded Rectangle را برداشته و یک مستطیل دیگر رسم نمائید. آنرا در سمت چپ مستطیل کوچک تراز نموده و با Linear Gradient نشان داده شده در تصویر زیر رنگ آمیزی کنید. من این مستطیل را on-the loading rectangle نامگذاری خواهم کرد.

قدم ششم

بعد ، درحالیکه خصوصیت Fill لایه ی on-the loading rectangle در پنل Appearance انتخاب شده است ، به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب و روی Outer Glow کلیک کنید تا تنظیمات موجود در تصویر زیر را اعمال کنیم.

قدم هفتم

یک Stroke با ضخامت ۰٫۵pt به لایه ی on-the loading rectangle اعمال نموده و در پنل Stroke مقدار Align Stroke را روی Align Stroke to Outside تنظیم نمائید. مقدار Blending mode را با Soft Light تنظیم کنید. سپس Stroke موجود در پنل Appearance را به زیر لایه ی Fill بکشید و رها کنید.

قدم هشتم

همانطور که لایه ی on-the loading reactangle در حالت انتخاب شده است ، به پنل Appearance رفته و در منوی پایین افتادنی روی گزینه ی Add New Fill کلیک کنید. gradient اعمال شده در تصویر زیر را برای رنگ آمیزی استفاده کرده و به منوی Effect بروید. Offset را انتخاب و روی Offset Path کلیک کرده و مقدار Offset را با ۲٫۵- تنظیم نمائید. خصوصیت Blending Mode این Fill را روی Screen تنظیم نمائید ، برای اینکه در این صورت رنگ سیاه به صورت شفاف در می آید. بعد ، همانطور که در پنل Appearance ، لایه ی Fill هنوز در حالت انتخاب است ، به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب و روی Feather کلیک کنید. مقدار Feather Radius را با ۳ پیکسل تنظیم نمائید.

قدم نهم

دوباره Add New Fill را انتخاب کنید و Gradient استفاده شده در قدم پنجم را اعمال کنید. همانطور که این Fill جدید در پنل Appearance در حالت انتخاب است ، به منوی Effect رفته ، Blur را انتخاب و روی Radial Blur کلیک کرده وتنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را استفاده کنید. مقدار Blending Mode را با Color Dodge و مقدار Opacity را با ۴۰ درصد تنظیم نمائید. در نهایت ، در پنل Appearance ، آخرین لایه ی Fill را به پایین ترین قسمت لایه ها بکشید و رها کنید تا کارمان با لایه ی on-the loading rectangle تمام شود.

قدم دهم

حالا ابزار Ellipse را با زدن کلید L فعال کنید و دو شکل بیضی با ابعاد نشان داده شده در تصویر زیر ، رسم کنید. این دو بیضی را مانند تصویر در جای خود قرار دهید ، سپس مطمئن شوید که شکل بیضی آبی رنگ در بالای بیضی قرمز رنگ قرار داشته باشد. حالا هر دو شکل را انتخاب و به پنل Pathfinder بروید و روی دکمه ی Minus Front کلیک کنید.

شکل حاصله را در انتهای سمت راست مستطیلی که با on-the loading نامگذاری کردیم قرار دهید و آن را با رنگ سبز پر کنید. یک Fill جدید در بالای لایه ها در پنل Appearance اضافه کرده و با کد رنگ نشان داده شده در تصویر زیر رنگ کنید. سپس به منوی Effect رفته ، Path را انتخاب و روی Offset Path کلیک کنید و مقدار ۱٫۵- را در فیلد Offset اعمال نمائید. آخرین چیزی که باید در این مرحله انجام دهید این است که به منوی Effect رفته ، Blur را انتخاب و روی Gaussian Blur کلیک کنید و مقدار Radius را با ۲ پیکسل تنظیم نمائید.

قدم یازدهم

حالا نوبت طراحی نوار لغزنده است. ابزار Rounded Rectangle را بردارید و یک مستطیل با ابعاد نشان داده شده در تصویر زیر رسم کنید. سپس به منوی Effect رفته ، Wrap را انتخاب و روی Inflate کلیک کنید. در قسمت Distoration مقدار Vertical را با ۸ درصد تنظیم کرده و بقیه مقادیر را همچون تصویر تنظیم کنید. حال به منوی Object رفته ، روی Expand Appearance کلیک کرده و سپس روی شکل کلیک راست کرده و Ungroup را کلیک کنید. دوباره به منوی Object بازگشته ، Path را انتخاب و روی Add Anchor Points کلیک کنید ، این کار را دوباره تکرار کنید تا ۳ عدد نقطه در بالای مستطیل بدست آید. با استفاده از ابزار Direct Selection نقطه وسطی مستطیل را انتخاب و با کلید جهت نمای کیبورد ، مانند تصویر به بالا حرکت دهید.

شکل بدست آمده را با یک Linear Gradient همچون تصویر زیر رنگ کرده و مقدار Angle را با ۹۰ درجه تنظیم نمائید. سپس به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب و روی Drop Shadow کلیک کنید. تنظیمات این افکت را هم مانند تصویر زیر تنظیم کنید تا یک سایه ی سیاه در پایین بدست آید. برای هایلایت بالا ، دوباره افکت Drop Shadow را اعمال و اینبار تنظیمات دیگری که در تصویر نشان داده شده است را اعمال کنید.

ابزار Type را با زدن کلید T فعال نموده و ۵۰% را تایپ نمائید. از فونت Myriad Pro Semibold استفاده کنید ، یا می توانید از فونت دلخواه خود استفاده نمائید. سایز فونت را با ۱۵pt تنظیم کنید. حال به منوی Object رفته ، روی Expand کلیک کنید و روی دکمه ی Ok کلیک نموده ، سپس رنگ Fill را با سبز پر کنید. بعد ، به منوی Effect رفته ، Stylize را انتخاب و روی Drop Shadow کلیک کنید. تنظیمات را همچون تصویر اعمال نموده و همان رنگ سبز قبلی را استفاده نمائید. در نهایت این شکل را در زیر و نوک نوار لغزنده قرار دهید تا Progress Bar ما کامل شود.

قدم دوازدهم

شما می توانید Progress Bar های دیگری را فقط با تغییر رنگ ، همچون تصویر نشان داده شده در زیر ایجاد نمائید. با یک مستطیل کوچکتر و عدد ۲۵% شروع کنید ، سپس دوباره گام های قبلی را دنبال کنید ، چون همه تنظیمات یکسان می باشد ، فقط سه Gradient را و Stroke را تغییر دهید.
همچنین، بسته به رنگ انتخاب‌ شده برای تاثیر Outer Glow (در این مورد زرد و مورد بعدی صورتی)، مقدارOpacity ممکن است متفاوت باشد. در اینجا ۱۰۰ % تنظیم شده‌ است.

برای نوک مستطیل نوار لغزنده ، می‌توانید یک کپی از آن را که در مراحل قبل ایجاد کرده بودیم را در این مرجله استفاده کنیم و به سادگی رنگ‌ها را همچون تصویر نشان‌ داده‌ شده ، تغییر دهید. ان بار ۲۵% را تایپ کنید ، سپس دوباره قدم یازدهم را دنبال کنید تا کار نوار لغزنده به پایان برسد. از رنگ زرد نشان داده شده به عنوان رنگ Fill و نیز برای سایه ی افکت Drop Shadow استفاده نمائید.

قدم سیزدهم

این نسخه ی صورتی رنگ Progress Bar است. رنگ Gradient و همچنین رنگ Fill ها را همچون تصویر نشان داده شده تنظیم نمائید.

برای نوک مستطیل نوار لغزنده ، تنظیمات رنگ را همچون تصویر نشان داده شده تنظیم کنید.

تصویر نهایی

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

کانال تلگرام بهزاد دیزاین

به کانال ما بپیوندید

عضو شدن
بستن