ساخت آیکون پول در ایلوستریتور

چیزی که خواهیم ساخت

در این مقاله یاد خواهید گرفت که چطور با استفاده از تکنیک های ساده ، یک پک مینیمال آیکون در نرم افزار ایلوستریتور طراحی کنیم. در شروع کار ، یاد خواهید گرفت که چطور یک grid ساده راه اندازی کنید و برای هر یک از آیکون ها ، یک فریم ایجاد کنید. یاد خواهید گرفت که چطور با استفاده از ابزارهای ساده و ویژگی های grid ها و snap to grid ، سه نسخه از آیکون ها را طراحی کنیم.

یاد خواهید گرفت که چطور با ابزارهای پایه و افکت ها کار کنید ، چطور به سادگی ، شکل ها را تغییر و تکثیر کنید ، و چطور سایه به آنها اضافه کنید.

چگونه یک سند جدید ایجاد کرده و Grid (شبکه) را تنظیم کنیم.

برای ایجاد یک سند جدید ، کلید Ctrl+N را بفشارید. گزینه ی Pixels را از منوی افتادنی Units انتخاب کنید ، در فیلد Width عدد ۸۵۰ و در فیلد Height عدد ۳۴۰ را وارد کرده ، سپس روی More Settings کلیک کنید. Color Mode را روی RGB تنظیم کرده و Raster Effects را با Screen 72ppi تنظیم کنید و در آخر روی Create Document کلیک کنید.

به منوی View رفته و روی Show Grid کلیک کنید تا Grid و به اصطلاح شبکه ی مورد نیاز برای طراحی ایجاد گردد. دوباره به همین منو بازگشته و این بار روی Snap to Grid کلیک کنید تا چسبندگی به این شبکه فعال شود و ما را در امر طراحی یاری کند. شما در هر پیکسل به یک گراید احتیاج خواهید داشت ، برای این منظور به منوی Edit بروید و Preferences را انتخاب و سپس روی Guides & Grid کلیک کنید. در هر دو فیلد Gridline every و Subdivisions عدد ۱ را وارد کنید. سعی کنید از این شبکه ها استفاده کنید ، چرا که این شبکه ها کار طراحی شما را خیلی آسان خواهند کرد. به یاد داشته باشید که می توانید به راحتی با استفاده از کلید میانبر ‘ + Ctrl ، این شبکه ها را فعال یا غیرفعال نمائید.

باید پنل Info را فعال کنید ، تا بتوانید پیش نمایش سایز و موقعیت اشکال را در زمان طراحی ، به طور همزمان مشاهده کنید. برای این منظور به منوی Window رفته و روی Info کلیک کنید. فراموش نکنید که واحد اندازه گیری را از طریق منوی Edit و سپس Preferences ، روی Pixels تنظیم کنید. تمام این تنظیمات ، سرعت کار شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

حالا که تنظیمات لازم را انجام دادید ، بیایید کار طراحی آیکون ها را شروع کنیم.

چگونه برای آیکون ها ، فریم طراحی کنیم

قدم اول

ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال کنید و به جعبه ابزار توجه کنید. رنگ را از Stroke پاک کنید و سپس fill را انتخاب و رنگ آن را با قرمز پر کنید.

کلید Shift را پایین نگه داشته و یک مربع در ابعاد ۷۲ پیکسل رسم کنید. توجه کنید که این مربع در حالت انتخاب شده باشد ، سپس پنل Appearance را باز کرده و Opacity را با مقدار ۲۰ پیکسل تنظیم نمائید (در صورت مشاهده نکردن این پنل کلید میانبر Shift+F6 را بزنید).

قدم دوم

مطمئن شوید که مربع ، در حالت انتخاب شده باشد ، سپس پنل Transform را از طریق منوی Window و Transform فعال کنید. به فیلدهای X و Y توجه کنید و تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را وارد کنید. در نهایت شکل شما باید به صورت زیر نمایش داده شود.

قدم سوم

باز مطمئن شوید که مربع در حالت انتخاب باشد ، به منوی Effect رفته ، Distort & Transform را انتخاب و روی Transform کلیک کنید. اسلایدر Move-Horizontal را روی ۲۰۶ پیکسل تنظیم کرده ، در فیلد Copies عدد ۲ را وارد کنید و روی دکمه ی Ok کلیک کنید.

به پنل Layers توجه کنید ، اگر این پنل را نمی بینید به منوی Window رفته و روی Layers کلیک کنید. لایه ی موجود را Expand کنید ، برای این منظور به منوی Object رفته و روی Expand Appearance کلیک کنید. سپس در پنل لایه ها ، طبق تصویر زیر این لایه را قفل کنید تا به اشتباه آن را جابجا نکنید.

چطور اولین آیکون پول را طراحی کنیم

قدم اول

رنگ fill را با کد رنگ R=80 G=115 B=179 پر کنید ، ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال و یک مربع با ابعاد ۳ پیکسل رسم نمائید. با استفاده از همین ابزار ، یک شکل با ابعاد ۶ در ۳ پیکسل رسم کنید و دقیقاً مانند تصویر شماره ی ۲ که در زیر نشان داده شده است جایگذاری کنید و مقدار Opacity را به صفر کاهش دهید.

هر دو شکلی که در این مرحله ساختیم را انتخاب کنید و به داخل پنل Swatches بکشید و رها کنید تا به عنوان یک Pattern ذخیره شوند.

قدم دوم

به مربع قرمز رنگ سمت چپ توجه کنید و ابزار Ellipse را با زدن کلید L فعال نمائید. یک شکل با ابعاد ۷۲ در ۶۶ پیکسل رسم کرده و همچون تصویر زیر در جای مناسب قرار دهید.

بیضی خود را با رنگ R=0 G=35 B=129 پر کنید و به پنل Appearance بروید. یک Stroke با پهنای ۴ پیکسل اضافه کرده و رنگ آن را با R=80 G=115 B=179 پر کنید. پنل Stroke را توسط کلید میانبر Ctrl+F10 فعال کنید و گزینه ی Align Stroke را روی Align Stroke to Inside تنظیم کنید.

قدم سوم

مطمئن شوید که بیضی در حالت انتخاب باشد ، سپس به پنل Appearance بروید. روی دکمه ی Add New Fill کلیک کنید تا دومین fill اضافه شود ، سپس آن را انتخاب کنید.

رنگ fill را با R=30 G=65 B=129 پر کرده ، به منوی Effect بروید. Path را انتخاب و روی Offset Path کلیک کنید. در فیلد Offset عدد ۴- را وارد کنید و روی Ok کلیک کنید. سپس به منوی Effect رفته ، Distort & Transform را انتخاب و روی Transform کلیک کنید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را وارد و روی دکمه ی Ok کلیک کنید.

قدم چهارم

اطمینان حاصل کنید که بیضی شما در حالت انتخاب شده قرار داشته باشد ، سپس به پنل Appearance توجه کنید. یک fill اضافه کرده و آن را به پایین پنل کشیده و در حالت انتخاب قرار دهید.

رنگ آن را با R=10 G=65 B=129 پر کرده ، به منوی Effect بروید. Distort & Transform را انتخاب و روی Transform کلیک کنید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را وارد و روی دکمه ی Ok کلیک کنید.

قدم پنجم

مطمئن شوید که بیضی در حالت انتخاب قرار دارد و دوباره به پنل Appearance توجه نمائید. fill پایین را انتخاب و با استفاده از دکمه ی Dublicate Selected Item این لایه را دو برابر کنید.

لایه fill جدید را انتخاب و pattern خودتان که در پنل Swatches ساختیم را به آن اعمال نمائید ، سپس مقدار Opacity ان را به ۵۰ درصد کاهش دهید.

قدم ششم

ابزار Type را با زدن کلید T فعال نموده و پنل Character را از منوی Window > Type > Character باز کنید. فونت Tw Cen MT را انتخاب کنید ، این فونت را از لینک زیر دانلود کنید ، Style فونت را با Bold تنظیم و سایز را با ۴۰ پیکسل مقدار دهی نمائید.

لینک دانلود فونت Tw Cen MT

به صفحه طراحی بروید و روی آن را کلیک کنید. حرف S را تایپ کنید و رنگ آن را با R=245 G=245 B=245 پرکنید. حالا با زدن کلید M ابزار Rectangle را فعال ، و دو مستطیل با ابعاد ۵ در ۳ پیکسل رسم کنید و مانند تصویر زیر در بالا و پایین حرف S قرار دهید.

چگونه دومین آیکون پول را طراحی کنیم

قدم اول

رنگ را با R=30 G=65 B=129 تنظیم کنید ، ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال نموده و یک مستطیل با ابعاد ۱ در ۳ پیکسل رسم نمائید. با استفاده از همین ابزار یک مستطیل دیگر در ابعاد ۶ در ۳ پیکسل رسم نموده و دقیقاً مانند تصویر شماره ی ۲ در جای مناسب قرار دهید. مقدار Opacity را به صفر کاهش دهید.

هر دو شکل را انتخاب کرده و به پنل Swatches بکشید و رها کنید ، تا به عنوان یک Pattern جدید ذخیره شوند.

قدم دوم

به مربع قرمز رنگ وسطی بروید ، ابزار Ellipse را با زدن کلید L فعال کنید و یک Shape با ابعاد ۷۲ در ۶۶ پیکسل رسم نمائید. رنگ آن را با سفید پر کنید. با زدن کلیدهای ترکیبی Ctrl+C و سپس Ctrl+V یک کپی ایجاد کرده و همچون تصویر شماره ۲ در جای مناسب قرار دهید.

ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال نموده و یک مستطیل با ابعاد ۷۲ در ۶ پیکسل رسم نمائید. آن را مانند تصویر شماره ی ۳ در جای خود قرار دهید. هر سه شکلی که در این مرحله ساختیم را انتخاب و پنل Pathfinder را از طریق منوی Window > Pathfinder باز کنید و روی دکمه ی Unite کلیک کنید.

قدم سوم

مطمئن شوید شکلی که در مرحله قبل ساختیم ، در حالت انتخاب باشد ، سپس به پنل Appearance بروید.

در این پنل ، رنگ fill را با رنگ R=245 G=245 B=245 جایگزین کنید. یک fill دیگر اضافه نموده و پترنی که در مراحل قبل به پنل Swtches اضافه کرده بودیم را روی این fill اعمال نمائید. یک Stroke با ضخامت ۱ پیکسل اضافه نموده و رنگ آن را با R=30 G=65 B=129 پر کنید. فراموش نکنید که تیک گزینه ی Align Stroke to Inside را در قسمت Stroke فعال نمائید.

قدم چهارم

ابزار Ellipse را با کلید L فعال کنید و یک Shape با ابعاد ۷۲ در ۶۶ پیکسل رسم نمائید. مانند تصویر شماره یک ، این شکل را در جای خود قرار دهید. رنگ آن را با R=245 G=245 B=245 پر کرده ، یک Stroke با ضخامت ۱ پیکسل اضافه نموده و رنگ آن را با R=30 G=65 B=129 تنظیم و فراموش نکنید که align stroke را با گزینه ی inside تنظیم کنید.

با استفاده از ابزار Ellipse (کلید L) ، یک Shape با ابعاد ۶۴ در ۵۸ رسم نمائید و همچون تصویر شماره ی ۲ در جای خود قرار دهید.

قدم پنجم

مطمئن شوید دومین بیضی که در مرحله قبل ساختیم ، در حالت انتخاب باشد ، سپس کلید Ctrl+C را زده و کلیدهای Ctrl+F را دوبار بزنید تا دو کپی روی هم ساخته شود. بالاترین کپی را انتخاب و به وسیله ی کلیدهای جهت نمای کیبورد ، به اندازه ی ۳ پیکسل به سمت پایین حرکت دهید.

هر دو شکل را که در این مرحله ساختیم ، انتخاب کنید و روی دکمه ی Minus Front در پنل Pathfinder کلیک کنید.

قدم ششم

یک کپی از علامت S همراه با مستطیل های بالا و پایینش ایجاد کرده و با رنگ R=30 G=65 B=129 پر کنید. این علامت را مانند تصویر زیر در جای خود قرار دهید.

چگونه سومین آیکون پول را طراحی کنیم

قدم اول

به مربع قرمز رنگ وسط توجه کنید. شکلی را که با پترن پر شده را انتخاب و کلید Ctrl+C را بزنید ، سپس کلید Ctrl+V را بفشارید تا یک کپی ایجاد گردد. این کپی را به مربع قرمز رنگ سمت راست انتقال داده و مانند تصویر شماره ی ۲ در جای مناسب قرار دهید.

مطمئن شوید که شکل جدید ساخته شده در حالت انتخاب باشد ، سپس به پنل Appearance توجه کنید. ابتدا ، Stroke و Pattern را حذف کنید ، سپس fill باقی مانده را انتخاب و با رنگ R=30 G=65 B=129 پر کنید.

قدم دوم

ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال نمائید. یک Shape با ابعاد ۴ در ۷۲ پیکسل رسم کرده و آن را با رنگ R=245 G=245 B=245 پر کنید. این مستطیل را همانند تصویر نشان داده شده در زیر در جای خود قرار دهید. سپس به منوی Effect رفته ، Distort & Transform را انتخاب و روی Transform کلیک کنید. تنظیمات نشان داده شده در تصویر زیر را وارد کرده و روی دکمه ی Ok کلیک کنید.

قدم سوم

مطمئن شوید مستطیلی که در مرحله قبل ساختیم ، هنوز در حالت انتخاب باشد. سپس به منوی Object رفته ، Expand Appearance را برگزینید. کلیدهای Shift+Ctrl+G را بزنید تا از حالت گروپ خارج شوند. حال به منوی Object رفته ، Compound Path را انتخاب و روی Make کلیک کنید تا یک مسیر ترکیبی ایجاد کنیم (کلید میانبر مسیر ترکیبی Ctrl+8).

شکل آبی را که در پشت مسیر ترکیبی افتاده است را انتخاب و و با استفاده از کلیدهای Ctrl+C و سپس کلید Ctrl+F یک کپی روی این مسیر ترکیبی بیاندازید. این کپی را همراه با مسیر ترکیبی انتخاب و روی دکمه ی Intersect در پنل Pathfinder کلیک کنید.

قدم چهارم

ابزار Ellipse را با زدن کلید L فعال کنید و یک Shape با ابعاد ۷۲ در ۶۶ پیکسل رسم کنید. این بیضی رسم شده را با رنگ R=30 G=65 B=129 پر کنید و مانند تصویر نشان داده شده در زیر در جای خود قرار دهید.

قدم پنجم

با همان ابزار Ellipse یک بیضی در ابعاد ۶۴ در ۵۸ رسم کنید. یک Stroke با ضخامت ۲ پیکسل رسم نموده ، Stroke align را با inside تنظیم کنید ، سپس رنگ آن را با R=245 G=245 B=245 پرکنید.

قدم ششم

یک کپی از علامت S همراه با مستطیل های بالا و پایینش ایجاد کنید. مطمئن شوید که رنگ آن با R=245 G=245 B=245 تنظیم شده باشد. سپس همانند تصویر زیر در جای خود قرار دهید.

چگونه یک پس زمینه به طرح نهایی اضافه کنیم

قدم اول

به پنل Layers رفته ، روی Unlock لایه ی مربع های قرمز رنگ کلیک کنید تا این لایه ها آزاد شوند ، سپس دکمه ی Delete را بزنید.

قدم دوم

ابزار Rectangle را با زدن کلید M فعال کنید و یک مستطیل با ابعاد ۸۶۰ در ۳۵۰ رسم کنید. رنگ این مستطیل جدید را با R=245 G=245 B=245 پر نمائید. مطمئن شوید که این مستطیل ، کل محیط صفحه ی طراحی شما را پوشانده باشد ، سپس این پس زمینه را به پشت آیکون ها انتقال دهید ، برای این منظور می توانید از کلیدهای ترکیبی }+Shift+Ctrl استفاده نمائید.

تبریک ! این پروژه را هم به اتمام رساندید

خوب ، طرح شما باید چیزی شبیه به تصویر زیر شده باشد.امیدوارم از این مقاله ی آموزشی لذت برده باشید و مطالب مفیدی در مورد نحوه ایجاد آیکون ها در ایلوستریتور یاد گرفته باشید.
کاربران عزیز ، دست به کار شوید و طرح آیکون مورد نظر خودتان را با توجه به آموخته هایتان ، در ایلوستریتور طراحی کنید وبرای ما ارسال کنید تا در وبسایت با دوستان دیگر به اشتراگ بگذاریم.. تردید نکنید که سوالات ، پیشنهادات و انتقادات خود را در بخش نظرات به اشتراک بگذارید… شاد و پیروز باشین

2 پاسخ به “ساخت آیکون پول در ایلوستریتور

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

کانال تلگرام بهزاد دیزاین

به کانال ما بپیوندید

عضو شدن
بستن