روش ایجاد یک اکشن افکت نوشته خزدار در فتوشاپ

در این آموزش به شما نشان خواهم داد که چطور با استفاده از یک الگو، یک براش، یک استایل لایه و یک گرادینت مپ ، یک اکشن خزدار در ادوبی فتوشاپ ایجاد کنید. در پایان این آموزش، یک فایل اکشن در اختیار خواهید داشت تا با یک کلیک بتوانید کل فرآیند طراحی را انجام دهید.

فایل‌های مورد نیاز آموزش

فایل‌های زیر در طول این آموزش استفاده شده‌اند. آنها را دانلود کنید

فونت Aller Display

تصویر پس زمینه

براش خز

الگوی تکسچر خز

۱- چطور پس‌زمینه را برای اکشن تنظیم کنیم

فتوشاپ را باز کنید، به منوی File بروید و Open را بزنید و تصویر FurActionBG.jpg را انتخاب کنید.

۲- چطور نوشته را ایجاد کنیم

ابزار Type (کلید T) را بردارید و بنویسید “ّFUR”. فونت Aller Display را انتخاب کنید و سپس به منوی Window رفته و Character را بزنید و مقدار Size را روی 347pt و Tracking را روی 50 تنظیم کنید.

۳- چطور براش و الگو را نصب کنیم

قدم اول

به منوی Edit رفته و در Presets، گزینه Preset Manager را انتخاب کنید. در منوی Preset Type ، گزینه Brushes را انتخاب کنید، بر روی Load کلیک کنید…و فایل Brush (Fur Tutorial).abr را انتخاب کنید.

قدم دوم

در منوی Preset Type ، گزینه Patterns را انتخاب کنید ، بر روی load کلیک کنید و فایل Pattern (Fur Tutorial).pat را انتخاب کنید. سپس روی Done کلیک کنید.

۴- روش ایجاد اکشن

قدم اول

پنل Actions را باز کنید. به منوی Window بروید و بر روی Actions کلیک کنید.

قدم دوم

حالا میخواهیم یک مجموعه ی اکشن ایجاد کنیم.  برای انجام این کار بر روی آیکون Create New Set کلیک کنید. نام آنرا Fur Action قرار دهید و بر روی OK کلیک کنید.

قدم سوم

بر روی آیکون Create New Action کلیک کنید، نام آنرا Fur Text قرار دهید و بر روی دکمه Record کلیک کنید.

از این نقطه به بعد، هر کاری که انجام بدهید ضبط میشود، پس حواستان به پنل Actions باشد.  در صورتی که اشتباهی انجام دادید، بروی آیکون Stop Playing/Recording (توقف پخش/ضبط) کلیک کنید و مرحله غیرضروری را از اکشن برای نوشته ی Fur حذف کنید. بر روی آیکون Begin Recording کلیک کنید تا ادامه دهید.

قدم چهارم

در حالیکه لایه نوشته انتخاب شده، به منوی Layer رفته و Rename Layer را انتخاب کنید و آن را به Base Text 1 تغییر نام دهید.

قدم پنجم

ابزار Brush (کلید B) را بردارید. فایل براش FUR Brush – Tutorial را انتخاب کنید و سپس حالت Mode را به Normal تغییر دهید و مقدار Opacity و Flow را بر روی ۱۰۰ درصد تنظیم کنید و مطمئن شوید که آیکون‌های کنار آن انتخاب نشده باشند.

قدم ششم

حالا اجازه دهید یک لایه جدید ایجاد کنیم. به منوی Layer بروید و در New ، گزینه Layer را انتخاب کنید، نام آنرا Fur-1 قرار دهید و بر روی OK کلیک کنید.

قدم هفتم

لایه Base Text 1 را دوباره انتخاب کنید و به منوی Type رفته و گزینه Create Work Path را کلیک کنید.

قدم هشتم

حالا لایه Fur-1 را انتخاب کنید، پنل Paths را با رفتن به منوی Window و انتخاب Path باز کنید، بروی Work Path کلیک راست را بزنید و گزینه Stroke Path را انتخاب کنید. در منوی کشویی گزینه Brush را بزنید و تیک انتخاب Simulate Pressure را بردارید، و بر روی OK کلیک کنید.

بعد از آن، Work Path را از پنل Path حذف کنید برای اینکار، روی Work Path کلیک راست کرده گزینه Delete Path را برگزینید.

قدم نهم

به پنل Layers برگردید. حالا باید نوشته را با خز ادغام کنید. برای انجام این کار، لایه Fur-1 را در پنل Layers انتخاب کنید و کلید Shift را نگه دارید و لایه ی Base Text 1 را انتخاب کنید.

بر روی لایه Fur-1 کلیک راست را بزنید و گزینه Merge Layers (یکی کردن لایه‌ها) را انتخاب کنید.

قدم دهم

حالا میخواهیم یک استایل لایه Layer Style اضافه کنیم. بر روی لایه Fur-1 دابل کلیک کنید تا استایل را بصورت زیر به لایه اعمال کنید:

یک استایل Bevel & Emboss با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Style: Inner Bevel
Technique: Smooth
Depth: %63
Direction: Up
Size: 24 px
Soften: 16 px
تیک گزینه Use Global Light تیک نخورده باشد
Angle: 13º
Altitude: 42º
Gloss Contour: Gaussian
تیک گزینه Anti-Aliased را فعال کنید
Highlight Mode: Soft Light
Color of the Highlight mode: #ffffff
Opacity of the Highlight: 65%
Shadow Mode: Overlay
Color of the Shadow Mode: #362a1a
Opacity of the Shadow Mode: 26%

قدم یازدهم

بهمراه استایل Bevel & Emboss یک استایل Contour نیز با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Contour: Gaussian
گزینه Anti-Aliased (ضد نویز) تیک نخورده باشد
Range: 61%

قدم دوازدهم

یک استایل Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Screen
Opacity: 25%
Noise: 0%
Color: #cfb9a6
Technique: Softer
Source: Center
Choke: 4%
Size: 213 px
Contour: Linear
گزینه Anti-Aliased (ضد نویز) تیک نخورده باشد.
Range: 100%
Jitter: 0%

قدم سیزدهم

یک استایل Color Overlay با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Color
Color: #ffffff
Opacity: 21%

قدم چهاردهم

یک استایل Pattern Overlay با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Normal
Opacity: 100%
Pattern (الگو): الگویی که دانلود کردید یعنی فایل Pattern (Fur Tutorial).pat را انتخاب کنید.
Scale: 25%
گزینه ی Link with Layer تیک خورده باشد.

قدم پانزدهم

یک استایل Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Normal
Color: #6d655d
Opacity: 100%
گزینه ی Use Global Light (استفاده از نور سراسری) تیک خورده باشد.
Angle: 0 º
Distance: 18 px
Spread: 100%
Size: 0 px
Contour: Linear
گزینه Anti-Aliased (ضد نویز) تیک نخورده باشد
Noise: 0%
گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow تیک خورده باشد.

قدم شانزدهم

در صورتی که از فتوشاپ نسخه CC استفاده نمیکنید، بروی OK کلیک کنید و مستقیما به مرحله ۱۸ بروید. در غیر اینصورت به همین ترتیب ادامه دهید.

یک استایل Drop Shadow دیگر زیر اولی با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Normal
Color: #e5dacf
Opacity: 100%
تیک گزینه Use Global Light تیک نخورده باشد.
Angle:
Distance: 0 px
Spread: 0%
Size: 2 px
Contour: Linear
گزینه Anti-Aliased تیک نخورده باشد
Noise: 0%
گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow تیک خورده باشد.

قدم هفدهم

استایل سوم Drop Shadow را زیر استایل دوم با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Multiply
Color: #000000
Opacity: 30%
گزینه Use Global Light تیک نخورده باشد.
Angle:
Distance: 34 px
Spread: 0%
Size: 1 px
Contour: Linear
گزینه Anti-Aliased تیک نخورده باشد
Noise: 0%
گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow تیک خورده باشد.
بر روی OK کلیک کنید.

تصویر شما باید اینگونه به نظر برسد:

یا در صورتی که از نسخه قدیمی تر فتوشاپ استفاده میکنید باید اینطور باشد:

قدم هجدهم

در صورتی که از ادوبی فتوشاپ نسخه CC استفاده میکنید مرحله ۲۳ را رد کنید.

دو نسخه از لایه Fur-1 ایجاد کنید و آنها را زیر نمونه اصلی قرار دهید.

قدم نوزدهم

بر روی نسخه اول کلیک راست را بزنید و گزینه Clear Layer Style را انتخاب کنید. برای نسخه دوم هم کار مشابه را انجام دهید.

قدم بیستم

درصد Fill هر دو نسخه را به 0% تغییر دهید.

قدم بیست ویکم

بر روی نسخه اول دابل کلیک کنید تا یک استایل لایه Layer Style جدید ایجاد کنید.

یک استایل Drop Shadow با تنظیمات زیر اضافه کنید:

Blend Mode: Normal
Color: #e5dacf
Opacity: 100%
گزینه Use Global Light تیک نخورده باشد
Angle: 0 º
Distance: 0 px
Spread: 0%
Size: 2 px
Contour: Linear
گزینه Anti-aliased تیک نخورده باشد
Noise: 0%
گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow تیک خورده باشد.
بر روی OK کلیک کنید.

قدم بیست و دوم

بروی نسخه دوم دابل کلیک کنید تا یک استایل لایه Layer Style جدید اضافه کنید.

یک استایل Drop Shadow با این تنظیمات اضافه کنید:

Blend Mode: Multiply
Color: #000000
Opacity: 30%
گزینه Use Global Light تیک نخورده باشد.
Angle:
Distance: 34 px
Spread: 0%
Size: 1 px
Contour: Linear
گزینه Anti-aliased تیک نخورده باشد
Noise: 0%
گزینه Layer Knocks Out Drop Shadow تیک خورده باشد.
بر روی OK کلیک کنید.

قدم بیست وسوم

حالا لازم است که لایه Fur-1 را به یک Smart Object تبدیل کنید.

برای ادوبی فتوشاپ نسخه CC: 

بر روی لایه Fur-1 کلیک راست را بزنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید.

برای نسخه‌های پیشین ادوبی فتوشاپ:

لایه Fur-1 را انتخاب کنید، کلید Shift را نگه دارید و بر روی Fur-1 copy 2 کلیک کنید. کلید Shift را رها کنید و سپس بر روی لایه Fur-1 کلیک راست را بزنید و گزینه Convert to Smart Object را انتخاب کنید.

قدم بیست و چهارم

حالا میخواهیم رنگ خز را تغییر دهیم. آن را سفید میکنیم.  به پنل Adjustments بروید و بر روی Gradient Map کلیک کنید. در صورتی که آنرا نمیبینید، به منوی Window بروید و گزینه ی Adjsutments  را انتخاب کنید.

قدم بیست و پنجم

کل تصویر کمی عجیب خواهد شد، اما نگران نباشید. لایه Gradient map 1 را به Gradient Color تغییر نام دهید.

قدم بیست وششم

بر روی لایه Gradient Color کلیک راست را بزنید و گزینه Create Clipping Mask را انتخاب کنید.

قدم بیست و هفتم

در لایه ی Gradient Color بر روی آیکون Gradient دابل کلیک کنید. پنل Properties باز خواهد شد.

قدم بیست وهشتم

بر روی نوار گرادینت در پنل Properties کلیک کنید تا Gradient Editor باز شود.

گرادینت را با این تنظیمات ایجاد کنید:

اولین دستگیره ی رنگی را بر روی کد رنگ ۰۰۰۰۰۰# و Location را با عدد صفر درصد پر کنید.
دومین دستگیره ی رنگی را بر روی کد رنگ ۸۴۸۴۸۴# و Location را با عدد ۳۰ درصد پر کنید.
سومین دستگیره ی رنگی را بر روی کد رنگ c0c0c0 # و Location را با عدد ۴۸ درصد پر کنید.
چهارمین دستگیره ی رنگی را بر روی کد رنگ ffffff# و Location را با عدد ۱۰۰ درصد پر کنید.
بر روی OK کلیک کنید.

قدم بیست ونهم

لایه Fur-1 را به Fur تغییر نام دهید، و سپس ضبط اکشن را متوقف کنید.

تبریک میگم، کار شما تمام شد!

در این آموزش، یاد گرفتید چطور یک اکشن خزدار در ادوبی فتوشاپ ایجاد کنید.

ما با ایجاد نوشته شروع کردیم، و در حالیکه اکشن را ضبط میکردیم، یک حاشیه به آن با براش و یک مسیر اضافه کردیم، سپس یک استایل لایه و نهایتا یک گرادینت مپ اضافه کردیم تا رنگ آنرا تغییر دهیم.

چیزهایی که باید قبل از اجرای اکشن یادتان باشد:

  • مطمئن شوید که الگو و براش را نصب کرده‌اید.
  • مطمئن شوید که مقدار Opacity برای Brush و همینطور پارامتر Flow روی 100% باشند، دقیقا مثل مرحله ۵ از قسمت “۴- چطور اکشن را ایجاد کنیم”.
  • مطمئن شوید از اینکه اکشن را در حالیکه لایه نوشته انتخاب شده اجرا (Play) میکنید.

برای اجرای اکشن، لازم است که اکشن Fur Text را انتخاب کنید و در پنل Actions بر روی آیکون Play کلیک کنید.

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و حتما نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید.

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده اند.پر کردن این فیلد ضروری است *

کانال تلگرام بهزاد دیزاین

به کانال ما بپیوندید

عضو شدن
بستن